W3.CSS
ฟังก์ชั่นระยยเว็บไซต์สำเร็จรูป อีคอมเมิร์ช เปิดใช้บริการเว็บสำเร็จรูป อีคอมเมิร์ชภายใน 5 นาที  
จดโดเมนเนม .com .info .org 500 บาท/ปี
พื้นที่เก็บข้อมูล 10 GB
เว็บไซต์แบบ RESPONSIVE รองรับทั้งคอมพิวเตอร์และมือถือ ผลการค้นหารูปภาพสำหรับ เครื่องหมายถูก
โครงสร้างรูปแบบเหมือนจ้างเขียนโปรแกรมเอง ผลการค้นหารูปภาพสำหรับ เครื่องหมายถูก
ฐานข้อมูลส่วนตัว ไม่รวมเหมือนเว็บสำเร็จรูปทั่วไป ผลการค้นหารูปภาพสำหรับ เครื่องหมายถูก
ภาษาของเว็บไซต์ 100 ภาษา
วางโครงสร้างเว็บไซต์สนับสนุน SEO ! ผลการค้นหารูปภาพสำหรับ เครื่องหมายถูก
รองรับระบบโฆษณาทำ SEO กระจาย 16 ช่องทาง ผลการค้นหารูปภาพสำหรับ เครื่องหมายถูก
สินค้า ไม่จำกัด
รูปภาพสินค้าหลัก 5-6 รูป
กำหนดขนาด ไซด์ สื สินค้า ผลการค้นหารูปภาพสำหรับ เครื่องหมายถูก
เครื่องมือตกแต่งรายละเอียดสินค้า ผลการค้นหารูปภาพสำหรับ เครื่องหมายถูก
วีดีโอจาก YOUTUBE ผลการค้นหารูปภาพสำหรับ เครื่องหมายถูก
ระบบ Google Map ผลการค้นหารูปภาพสำหรับ เครื่องหมายถูก
ระบบจัดการแก้ไขเมนูหลัก ผลการค้นหารูปภาพสำหรับ เครื่องหมายถูก
ระบบจัดการแก้ไขเมนูย่อย ผลการค้นหารูปภาพสำหรับ เครื่องหมายถูก
ระบบตัดการเมนูรูปภาพ ผลการค้นหารูปภาพสำหรับ เครื่องหมายถูก
ระบบจัดการหมวดหมู่สินค้า ผลการค้นหารูปภาพสำหรับ เครื่องหมายถูก
ระบบเพิ่มหน้าข้อมูลเว็บไซต์ ผลการค้นหารูปภาพสำหรับ เครื่องหมายถูก
ระบบ Tag ผลการค้นหารูปภาพสำหรับ เครื่องหมายถูก
ระบบตระกร้าสั่งซื้อสินค้าออนไลน์ ผลการค้นหารูปภาพสำหรับ เครื่องหมายถูก
ระบบรายงานการสั่งซื้อ ผลการค้นหารูปภาพสำหรับ เครื่องหมายถูก
ระบบจัดส่งสินค้า ผลการค้นหารูปภาพสำหรับ เครื่องหมายถูก
ระบบสต๊อคสินค้า ผลการค้นหารูปภาพสำหรับ เครื่องหมายถูก
ระบบตัดบัตรเครดิต ผลการค้นหารูปภาพสำหรับ เครื่องหมายถูก
ระบบคูปอง ส่วนลด ผลการค้นหารูปภาพสำหรับ เครื่องหมายถูก
ระบบเปรียบเทียบสินค้า ผลการค้นหารูปภาพสำหรับ เครื่องหมายถูก
ระบบตั้งค่าเว็บไซต์ ผลการค้นหารูปภาพสำหรับ เครื่องหมายถูก
ระบบช่วยขาย ผลการค้นหารูปภาพสำหรับ เครื่องหมายถูก
ระบบ pop up เบนเนอร์ ผลการค้นหารูปภาพสำหรับ เครื่องหมายถูก
ตั้งต่า Google Analytic ผลการค้นหารูปภาพสำหรับ เครื่องหมายถูก
ราคาเว็บสำเร็จรูป/ปี 6,900 บาท/ปี
W3.CSS
ฟังก์ชั่นระยยเว็บไซต์สำเร็จรูป ขยายสายงาน เว็บเตรือข่าย เว็บแม่ทีม  
จดโดเมนเนม .com .info .org 500 บาท/ปี
พื้นที่เก็บข้อมูล 10GB
ระบบที่ปรึกษาธุรกิจ ผลการค้นหารูปภาพสำหรับ เครื่องหมายถูก
ระบบสมัครสมาชิกล่าสุด 10 คน ผลการค้นหารูปภาพสำหรับ เครื่องหมายถูก
ระบบลิงค์ขยายธุรกิจ (แบบไม่จำกัด) ผลการค้นหารูปภาพสำหรับ เครื่องหมายถูก
สมาชิกสามารถลงขายสินค้าเองได้ ผลการค้นหารูปภาพสำหรับ เครื่องหมายถูก
ระบบครวขสอบดาวน์ไลน์ ผลการค้นหารูปภาพสำหรับ เครื่องหมายถูก
เว็บไซต์แบบ RESPONSIVE รองรับทั้งคอมพิวเตอร์และมือถือ ผลการค้นหารูปภาพสำหรับ เครื่องหมายถูก
วางโครงสร้างเว็บไซต์สนับสนุน SEO ! ผลการค้นหารูปภาพสำหรับ เครื่องหมายถูก
สินค้า ผลการค้นหารูปภาพสำหรับ เครื่องหมายถูก
เแกลลอรี่ รูปภาพ ผลการค้นหารูปภาพสำหรับ เครื่องหมายถูก
วีดีโอจาก YOUTUBE ผลการค้นหารูปภาพสำหรับ เครื่องหมายถูก
ระบบจัดการแก้ไขเมนูหลัก ผลการค้นหารูปภาพสำหรับ เครื่องหมายถูก
ระบบจัดการแก้ไขเมนูย่อย ผลการค้นหารูปภาพสำหรับ เครื่องหมายถูก
ระบบจัดการหมวดหมู่สินค้า ผลการค้นหารูปภาพสำหรับ เครื่องหมายถูก
ระบบเพิ่มหน้าข้อมูลเว็บไซต์ ผลการค้นหารูปภาพสำหรับ เครื่องหมายถูก
ระบบ Tag ผลการค้นหารูปภาพสำหรับ เครื่องหมายถูก
ระบบตระกร้าสั่งซื้อสินค้าออนไลน์ ผลการค้นหารูปภาพสำหรับ เครื่องหมายถูก
ระบบรายงานการสั่งซื้อ ผลการค้นหารูปภาพสำหรับ เครื่องหมายถูก
ระบบจัดส่งสินค้า ผลการค้นหารูปภาพสำหรับ เครื่องหมายถูก
ระบบสต๊อคสินค้า ผลการค้นหารูปภาพสำหรับ เครื่องหมายถูก
ระบบตัดบัตรเครดิต ผลการค้นหารูปภาพสำหรับ เครื่องหมายถูก
ระบบตั้งค่าเว็บไซต์ ผลการค้นหารูปภาพสำหรับ เครื่องหมายถูก
ราคา/ปี 6,900 บาท/ป

 

โปรแกรมขายตรงภายใน 5 นาท

Free

คุ้มค่า ประสิทธิภาพสูง รองรับทุกความต้องการ

Premium

ไร้ขีดจำกัด ระบบครบถ้วนที่สุดของเว็บไซต์ทรงประสิทธิภาพ

เว็บไซต์ขยายสายงาน+แผนธุรกิจแบบคำนวนคอมิชฃั่นสินค้า 20 ฃั้นลึก (กำหนดจำนวนชั้นเองได้)

ราคา 1 ปี
ลดพิเศษ ช่วงโปรโมชั่น

ฟรี!

7,500 บาท

เว็บไซต์ขยายสายงาน+แผนธุรกิจแบบคำนวนคอมมิชฃั่นสินค้า 20 ฃั้นลึก (กำหนดจำนวนชั้นเองได้)

ราคา 2 ปี
ลดพิเศษ ช่วงโปรโมชั่น

ฟรี!

13,000 บาท

เว็บไซต์ขยายสายงาน+แผนธุรกิจแบบคำนวนคอมมิชฃั่นสินค้า 20 ฃั้นลึก (กำหนดจำนวนชั้นเองได้)

ราคา 3 ปี
ลดพิเศษ ช่วงโปรโมชั่น

ฟรี!

20,000 บาท

เว็บไซต์ขยายสายงาน+แผนธุรกิจแบบคำนวนคอมมิชฃั่นสินค้า 20 ฃั้นลึก (กำหนดจำนวนชั้นเองได้)

ราคา 5 ปี
ลดพิเศษ ช่วงโปรโมชั่น

ฟรี!

33,500 บาท

     

เว็บไซต์ขยายสายงาน+แผนธุรกิจแบบคำนวนแบบต่าแนะนำ+ยูนิเลเวล 20 ฃั้นลึก (กำหนดจำนวนชั้นเองได้)

ราคา 1 ปี
ลดพิเศษ ช่วงโปรโมชั่น

ฟรี!

15,500 บาท

เว็บไซต์ขยายสายงาน+แผนธุรกิจแบบคำนวนแบบต่าแนะนำ+ยูนิเลเวล 20 ฃั้นลึก (กำหนดจำนวนชั้นเองได้)

ราคา 2 ปี
ลดพิเศษ ช่วงโปรโมชั่น

ฟรี!

28,500 บาท

เว็บไซต์ขยายสายงาน+แผนธุรกิจแบบคำนวนแบบต่าแนะนำ+ยูนิเลเวล 20 ฃั้นลึก (กำหนดจำนวนชั้นเองได้)

ราคา 3 ปี
ลดพิเศษ ช่วงโปรโมชั่น

ฟรี!

43,500 บาท

เว็บไซต์ขยายสายงาน+แผนธุรกิจแบบคำนวนแบบต่าแนะนำ+ยูนิเลเวล 20 ฃั้นลึก (กำหนดจำนวนชั้นเองได้)

ราคา 5 ปี
ลดพิเศษ ช่วงโปรโมชั่น

ฟรี!

70,000 บาท

;
     

เว็บไซต์ขยายสายงาน+แผนธุรกิจแบบคำนวนแบบต่าแนะนำ+ยูนิเลเวล 20 ฃั้นลึก +ตำแหน่ง 2 ตำแหน่ง(กำหนดจำนวนชั้นเองได้)

ราคา 1 ปี
ลดพิเศษ ช่วงโปรโมชั่น

ฟรี!

16,500 บาท

เว็บไซต์ขยายสายงาน+แผนธุรกิจแบบคำนวนแบบต่าแนะนำ+ยูนิเลเวล 20 ฃั้นลึก +ตำแหน่ง 2 ตำแหน่ง(กำหนดจำนวนชั้นเองได้)

ราคา 2 ปี
ลดพิเศษ ช่วงโปรโมชั่น

ฟรี!

30,000 บาท

เว็บไซต์ขยายสายงาน+แผนธุรกิจแบบคำนวนแบบต่าแนะนำ+ยูนิเลเวล 20 ฃั้นลึก +ตำแหน่ง 2 ตำแหน่ง(กำหนดจำนวนชั้นเองได้)

ราคา3 ปี
ลดพิเศษ ช่วงโปรโมชั่น

ฟรี!

45,500 บาท

เว็บไซต์ขยายสายงาน+แผนธุรกิจแบบคำนวนแบบต่าแนะนำ+ยูนิเลเวล 20 ฃั้นลึก +ตำแหน่ง 2 ตำแหน่ง(กำหนดจำนวนชั้นเองได้)

ราคา 5 ปี
ลดพิเศษ ช่วงโปรโมชั่น

ฟรี!

75,500 บาท

     

เว็บไซต์ขยายสายงาน+แผนธุรกิจแบบคำนวนแบบต่าแนะนำ+ยูนิเลเวล 20 ฃั้นลึก +ตำแหน่ง 4 ตำแหน่ง(กำหนดจำนวนชั้นเองได้)

ราคา 1 ปี
ลดพิเศษ ช่วงโปรโมชั่น

ฟรี!

17,500 บาท

เว็บไซต์ขยายสายงาน+แผนธุรกิจแบบคำนวนแบบต่าแนะนำ+ยูนิเลเวล 20 ฃั้นลึก +ตำแหน่ง 4 ตำแหน่ง(กำหนดจำนวนชั้นเองได้)

ราคา 2 ปี
ลดพิเศษ ช่วงโปรโมชั่น

ฟรี!

33,000 บาท

เว็บไซต์ขยายสายงาน+แผนธุรกิจแบบคำนวนแบบต่าแนะนำ+ยูนิเลเวล 20 ฃั้นลึก +ตำแหน่ง 4 ตำแหน่ง(กำหนดจำนวนชั้นเองได้)

ราคา 3 ปี
ลดพิเศษ ช่วงโปรโมชั่น

ฟรี!

50,000 บาท

เว็บไซต์ขยายสายงาน+แผนธุรกิจแบบคำนวนแบบต่าแนะนำ+ยูนิเลเวล 20 ฃั้นลึก +ตำแหน่ง 4 ตำแหน่ง(กำหนดจำนวนชั้นเองได้)

ราคา 5 ปี
ลดพิเศษ ช่วงโปรโมชั่น

ฟรี!

83,500 บาท

     

เว็บไซต์ขยายสายงาน+แผนธุรกิจแบบคำนวนแบบต่าแนะนำ+ยูนิเลเวล 20 ฃั้นลึก +ตำแหน่ง 8 ตำแหน่ง(กำหนดจำนวนชั้นเองได้)

ราคา 1 ปี
ลดพิเศษ ช่วงโปรโมชั่น

ฟรี!

18,500 บาท

เว็บไซต์ขยายสายงาน+แผนธุรกิจแบบคำนวนแบบต่าแนะนำ+ยูนิเลเวล 20 ฃั้นลึก +ตำแหน่ง 8 ตำแหน่ง(กำหนดจำนวนชั้นเองได้)

ราคา 2 ปี
ลดพิเศษ ช่วงโปรโมชั่น

ฟรี!

35,000 บาท

เว็บไซต์ขยายสายงาน+แผนธุรกิจแบบคำนวนแบบต่าแนะนำ+ยูนิเลเวล 20 ฃั้นลึก +ตำแหน่ง 8 ตำแหน่ง(กำหนดจำนวนชั้นเองได้)

ราคา 3 ปี
ลดพิเศษ ช่วงโปรโมชั่น

ฟรี!

50,000 บาท

เว็บไซต์ขยายสายงาน+แผนธุรกิจแบบคำนวนแบบต่าแนะนำ+ยูนิเลเวล 20 ฃั้นลึก +ตำแหน่ง 8 ตำแหน่ง(กำหนดจำนวนชั้นเองได้)

ราคา 5 ปี
ลดพิเศษ ช่วงโปรโมชั่น

ฟรี!

90,000 บาท

     

เว็บไซต์ขยายสายงาน+แผนธุรกิจแบบคำนวนแบบต่าแนะนำ+ยูนิเลเวล 20 ฃั้นลึก +ตำแหน่ง 12 ตำแหน่ง(กำหนดจำนวนชั้นเองได้)

ราคา 1 ปี
ลดพิเศษ ช่วงโปรโมชั่น

ฟรี!

19,500 บาท

เว็บไซต์ขยายสายงาน+แผนธุรกิจแบบคำนวนแบบต่าแนะนำ+ยูนิเลเวล 20 ฃั้นลึก +ตำแหน่ง 12 ตำแหน่ง(กำหนดจำนวนชั้นเองได้)

ราคา 2 ปี
ลดพิเศษ ช่วงโปรโมชั่น

ฟรี!

36,000 บาท

เว็บไซต์ขยายสายงาน+แผนธุรกิจแบบคำนวนแบบต่าแนะนำ+ยูนิเลเวล 20 ฃั้นลึก +ตำแหน่ง 12 ตำแหน่ง(กำหนดจำนวนชั้นเองได้)

ราคา 3 ปี
ลดพิเศษ ช่วงโปรโมชั่น

ฟรี!

55,500 บาท

เว็บไซต์ขยายสายงาน+แผนธุรกิจแบบคำนวนแบบต่าแนะนำ+ยูนิเลเวล 20 ฃั้นลึก +ตำแหน่ง 12 ตำแหน่ง(กำหนดจำนวนชั้นเองได้)

ราคา 5 ปี
ลดพิเศษ ช่วงโปรโมชั่น

ฟรี!

90,000 บาท

     

เว็บไซต์ขยายสายงาน+แผนธุรกิจแบบคำนวนแบบต่าแนะนำ+ยูนิเลเวล 20 ฃั้นลึก +ตำแหน่ง 2 ตำแหน่ง(กำหนดจำนวนชั้นเองได้)

ราคา 1 ปี
ลดพิเศษ ช่วงโปรโมชั่น

ฟรี!

20,500 บาท

เว็บไซต์ขยายสายงาน+แผนธุรกิจแบบคำนวนแบบต่าแนะนำ+ยูนิเลเวล 20 ฃั้นลึก +ตำแหน่ง 4 ตำแหน่ง(กำหนดจำนวนชั้นเองได้)

ราคา 2 ปี
ลดพิเศษ ช่วงโปรโมชั่น

ฟรี!

35,500 บาท

เว็บไซต์ขยายสายงาน+แผนธุรกิจแบบคำนวนแบบต่าแนะนำ+ยูนิเลเวล 20 ฃั้นลึก +ตำแหน่ง 8 ตำแหน่ง(กำหนดจำนวนชั้นเองได้)

ราคา 3 ปี
ลดพิเศษ ช่วงโปรโมชั่น

ฟรี!

55,500 บาท

เว็บไซต์ขยายสายงาน+แผนธุรกิจแบบคำนวนแบบต่าแนะนำ+ยูนิเลเวล 20 ฃั้นลึก +ตำแหน่ง 12 ตำแหน่ง(กำหนดจำนวนชั้นเองได้)

ราคา 5 ปี
ลดพิเศษ ช่วงโปรโมชั่น

ฟรี!

95,000 บาท

     

เว็บไซต์ขยายสายงาน+แผนธุรกิจแบบคำนวนแบบต่าแนะนำ+ยูนิเลเวล 20 ฃั้นลึก +ตำแหน่ง 2 ตำแหน่ง(กำหนดจำนวนชั้นเองได้)

ราคา 1 ปี
ลดพิเศษ ช่วงโปรโมชั่น

ฟรี!

21,500 บาท

เว็บไซต์ขยายสายงาน+แผนธุรกิจแบบคำนวนแบบต่าแนะนำ+ยูนิเลเวล 20 ฃั้นลึก +ตำแหน่ง 4 ตำแหน่ง(กำหนดจำนวนชั้นเองได้)

ราคา 2 ปี
ลดพิเศษ ช่วงโปรโมชั่น

ฟรี!

40,000 บาท

เว็บไซต์ขยายสายงาน+แผนธุรกิจแบบคำนวนแบบต่าแนะนำ+ยูนิเลเวล 20 ฃั้นลึก +ตำแหน่ง 8 ตำแหน่ง(กำหนดจำนวนชั้นเองได้)

ราคา 3 ปี
ลดพิเศษ ช่วงโปรโมชั่น

ฟรี!

60,000 บาท

เว็บไซต์ขยายสายงาน+แผนธุรกิจแบบคำนวนแบบต่าแนะนำ+ยูนิเลเวล 20 ฃั้นลึก +ตำแหน่ง 12 ตำแหน่ง(กำหนดจำนวนชั้นเองได้)

ราคา 5 ปี
ลดพิเศษ ช่วงโปรโมชั่น

ฟรี!

100,000 บาท

     

เว็บไซต์ขยายสายงาน+แผนธุรกิจแบบคำนวนแบบต่าแนะนำ+ยูนิเลเวล 20 ฃั้นลึก +ตำแหน่ง 2 ตำแหน่ง(กำหนดจำนวนชั้นเองได้)

ราคา 1 ปี
ลดพิเศษ ช่วงโปรโมชั่น

ฟรี!

22,500 บาท

เว็บไซต์ขยายสายงาน+แผนธุรกิจแบบคำนวนแบบต่าแนะนำ+ยูนิเลเวล 20 ฃั้นลึก +ตำแหน่ง 4 ตำแหน่ง(กำหนดจำนวนชั้นเองได้)

ราคา 2 ปี
ลดพิเศษ ช่วงโปรโมชั่น

ฟรี!

40,500 บาท

เว็บไซต์ขยายสายงาน+แผนธุรกิจแบบคำนวนแบบต่าแนะนำ+ยูนิเลเวล 20 ฃั้นลึก +ตำแหน่ง 8 ตำแหน่ง(กำหนดจำนวนชั้นเองได้)

ราคา 3 ปี
ลดพิเศษ ช่วงโปรโมชั่น

ฟรี!

63,500 บาท

เว็บไซต์ขยายสายงาน+แผนธุรกิจแบบคำนวนแบบต่าแนะนำ+ยูนิเลเวล 20 ฃั้นลึก +ตำแหน่ง 12 ตำแหน่ง(กำหนดจำนวนชั้นเองได้)

ราคา 5 ปี
ลดพิเศษ ช่วงโปรโมชั่น

ฟรี!

105,500 บาท

     

เว็บไซต์ขยายสายงาน+แผนธุรกิจแบบคำนวนแบบต่าแนะนำ+ยูนิเลเวล 20 ฃั้นลึก +ตำแหน่ง 2 ตำแหน่ง(กำหนดจำนวนชั้นเองได้)

ราคา 1 ปี
ลดพิเศษ ช่วงโปรโมชั่น

ฟรี!

23,500 บาท

เว็บไซต์ขยายสายงาน+แผนธุรกิจแบบคำนวนแบบต่าแนะนำ+ยูนิเลเวล 20 ฃั้นลึก +ตำแหน่ง 4 ตำแหน่ง(กำหนดจำนวนชั้นเองได้)

ราคา 2 ปี
ลดพิเศษ ช่วงโปรโมชั่น

ฟรี!

45,000 บาท

เว็บไซต์ขยายสายงาน+แผนธุรกิจแบบคำนวนแบบต่าแนะนำ+ยูนิเลเวล 20 ฃั้นลึก +ตำแหน่ง 8 ตำแหน่ง(กำหนดจำนวนชั้นเองได้)

ราคา 3 ปี
ลดพิเศษ ช่วงโปรโมชั่น

ฟรี!

68,500 บาท

เว็บไซต์ขยายสายงาน+แผนธุรกิจแบบคำนวนแบบต่าแนะนำ+ยูนิเลเวล 20 ฃั้นลึก +ตำแหน่ง 12 ตำแหน่ง(กำหนดจำนวนชั้นเองได้)

ราคา 5 ปี
ลดพิเศษ ช่วงโปรโมชั่น

ฟรี!

110,000 บาท

     

เว็บไซต์ขยายสายงาน+แผนธุรกิจแบบคำนวนแบบต่าแนะนำ+ไบนารี่ จับคู่จ่าย+ตำแหน่ง 2 ตำแหน่ง

ราคา 1 ปี
ลดพิเศษ ช่วงโปรโมชั่น

ฟรี!

25,000 บาท

เว็บไซต์ขยายสายงาน+แผนธุรกิจแบบคำนวนแบบต่าแนะนำ+ไบนารี่ จับคู่จ่าย+ตำแหน่ง 4 ตำแหน่ง

ราคา 2 ปี
ลดพิเศษ ช่วงโปรโมชั่น

ฟรี!

42,000 บาท

เว็บไซต์ขยายสายงาน+แผนธุรกิจแบบคำนวนแบบต่าแนะนำ+ไบนารี่ จับคู่จ่าย+ตำแหน่ง 8 ตำแหน่ง

ราคา 3 ปี
ลดพิเศษ ช่วงโปรโมชั่น

ฟรี!

70,000 บาท

เว็บไซต์ขยายสายงาน+แผนธุรกิจแบบคำนวนแบบต่าแนะนำ+ไบนารี่ จับคู่จ่าย +ตำแหน่ง 12 ตำแหน่ง

ราคา 5 ปี
ลดพิเศษ ช่วงโปรโมชั่น

ฟรี!

110,000 บาท

     

เว็บไซต์ขยายสายงาน+แผนธุรกิจแบบคำนวนแบบต่าแนะนำ+วีคสตอง W/S +ตำแหน่ง 2 ตำแหน่ง(กำหนดจำนวนชั้นเองได้)

ราคา 1 ปี
ลดพิเศษ ช่วงโปรโมชั่น

ฟรี!

25,500 บาท

เว็บไซต์ขยายสายงาน+แผนธุรกิจแบบคำนวนแบบต่าแนะนำ+วีคสตอง W/S +ตำแหน่ง 4 ตำแหน่ง(กำหนดจำนวนชั้นเองได้)

ราคา 2 ปี
ลดพิเศษ ช่วงโปรโมชั่น

ฟรี!

45,500 บาท

เว็บไซต์ขยายสายงาน+แผนธุรกิจแบบคำนวนแบบต่าแนะนำ+วีคสตอง W/S +ตำแหน่ง 8 ตำแหน่ง(กำหนดจำนวนชั้นเองได้)

ราคา3 ปี
ลดพิเศษ ช่วงโปรโมชั่น

ฟรี!

55,500 บาท

เว็บไซต์ขยายสายงาน+แผนธุรกิจแบบคำนวนแบบต่าแนะนำ+วีคสตอง W/S +ตำแหน่ง 12 ตำแหน่ง(กำหนดจำนวนชั้นเองได้)

ราคา 5 ปี
ลดพิเศษ ช่วงโปรโมชั่น

ฟรี!

115,500 บาท

     

เว็บไซต์ขยายสายงาน+แผนธุรกิจแบบคำนวนแบบต่าแนะนำ+แผนตามความต้องการ

(แมทชิ่ง+Autoship+กองทุน+และอื่นๆตามต้องการ) +ตำแหน่ง 2 ตำแหน่ง(กำหนดจำนวนชั้นเองได้)

ราคา 1 ปี
ลดพิเศษ ช่วงโปรโมชั่น

ฟรี!

70,500 บาท

เว็บไซต์ขยายสายงาน+แผนธุรกิจแบบคำนวนแบบต่าแนะนำ+แผนตามความต้องการ

(แมทชิ่ง+Autoship+กองทุน+และอื่นๆตามต้องการ) +ตำแหน่ง 4 ตำแหน่ง(กำหนดจำนวนชั้นเองได้)

ราคา 2 ปี
ลดพิเศษ ช่วงโปรโมชั่น

ฟรี!

125,500 บาท

เว็บไซต์ขยายสายงาน+แผนธุรกิจแบบคำนวนแบบต่าแนะนำ+แผนตามความต้องการ

(แมทชิ่ง+Autoship+กองทุน+และอื่นๆตามต้องการ) +ตำแหน่ง 8 ตำแหน่ง(กำหนดจำนวนชั้นเองได้)

ราคา 3 ปี
ลดพิเศษ ช่วงโปรโมชั่น

ฟรี!

200,000 บาท

เว็บไซต์ขยายสายงาน+แผนธุรกิจแบบคำนวนแบบต่าแนะนำ+แผนตามความต้องการ

(แมทชิ่ง+Autoship+กองทุน+และอื่นๆตามต้องการ) +ตำแหน่ง 12 ตำแหน่ง(กำหนดจำนวนชั้นเองได้)

ราคา 5 ปี
ลดพิเศษ ช่วงโปรโมชั่น

ฟรี!

300,000 บาท

     
พื้นที่เว็บไซต์ 20MB ไม่จำกัด
เว็บไซต์รองรับทั้งคอมพิวเตอร์และมือถือ check check
โดเมนเนม
ฟรีชื่อโดเมนเนมส่วนตัว ไม่สามารถติดตั้งโดเมนได้ check
เซิร์ฟเวอร์
ระบบลิงค์ขยายธุรกิจ check check
ระบบที่ปรึกาษาธุรกิจ check check
ระบบสมาชิกล่าสุด check check
ระบบห้องทำงานส่วนตัวของสมาชิก check check
ระบบตรวจเช็คสายงาน check check
ระบบเครื่องมือฃ่วยโปรโมทเว็บไซต์ check check
จำนวนคนเข้าเว็บไซต์ ไม่จำกัด ไม่จำกัด
เสถียรภาพของเซิร์ฟเวอร์ ปานกลาง สูงมาก
ไม่ติด โลโก้ลิขสิทธิ์เว็บไซต์สำเร็จรูป remove check
ไม่ติด ป้ายโฆษณาเว็บไซต์สำเร็จรูป remove check
อัพเกรดระบบด้วยเทคโนโลยีใหม่ remove check
เก็บสถิติการเข้าเว็บไซต์ remove check
เก็บสถิติการเข้าเว็บไซต์ แสดงผลหลังระบบ remove check
ระบบปรับแต่งเมนูเว็บไซต์
แก้ไข เมนูด้านบน (เมนูมาตรฐาน) check check
เพิ่ม/แก้ไข เมนูด้านข้าง (เมนูกำหนดเอง) check check
ระบบการจัดการรูปแบบเว็บไซต์
รูปแบบเทมเพลตของเว็บไซต์ ไม่จำกัด ไม่จำกัด
ระบบเปิด/ปิดเว็บไซต์ check check
จัดการถาพสไลด์ส่วนหัวเว็บไซต์ check check
จัดการโครงสร้างซ้ายขวาของหน้าเว็บไซต์ check check
หน้าติดต่อเรา check check
จัดการอัพโหลดภาพ remove check
จัดการข่าวประชาสัมพันธ์ remove check
จัดการหน้าบทความธุรกิจ remove check
ระบบ SEO (Search Engine Optimization)
โครงสร้างเว็บไซต์รองรับ SEO remove check
ระบบสร้างเนื้อหาภายในเว็บไซต์รองรับ SEO (ลูกค้าเป็นผู้กำหนด keywords) remove check
รองรับ meta keywords remove check
แชร์บทความไป social network check check
ตั้งค่า SEO ให้ติด Google Search remove check
ตั้งสิทธิสำหรับสมาชิกเว็บไซต์ remove check
ตั้งสิทธิสำหรับสมาชิกเว็บไซต์ remove check
ระบบสินค้า
เพิ่ม/แก้ไข สินค้า ไม่จำกัด ไม่จำกัด
หมวดหมู่ของสินค้า ไม่มีหมวดหมู่ ไม่จำกัด
รูปภาพเสริมของสินค้า remove check
แชร์สินค้าไป social network check check
ตั้งค่า SEO ให้สินค้าติด Google Search remove check
กำหนด URL ของสินค้าได้เองเพื่อช่วยเรื่อง SEO remove check
ตั้งสิทธิสำหรับสมาชิกเว็บไซต์ remove check
ตั้งเวลาแสดงหรือซ่อนสินค้า remove check
วระบบบริหารการขาย
ตะกร้าสินค้า remove check
สต็อกสินค้า remove check
ส่วนลดสำหรับสมาชิก remove check
บริหารช่องทางการชำระเงิน remove check
รายงานการสั่งซื้อสินค้า remove check
Tracking Order remove check
ระบบสมาชิก
จำนวนสมาชิกไม่จำกัด remove check
ระบบล็อคอินและระบบลืมรหัสผ่าน remove check
ค้นหารายชื่อสมาชิก remove check
สมัครสมาชิกด้วย Facebook remove check
บันทึกรายชื่อสมาชิกเป็นไฟล์สำหรับ Microsoft Word หรือ Excel remove check
สมาชิกตั้งภาพโปรไฟล์ได้ remove check
ระบบหน้าเว็บไซต์อิสระ
เพิ่ม/แก้ไข หน้าเว็บไซต์อิสระ remove ไม่จำกัด
ระบบข่าวประชาสัมพันธ์ remove check
ตั้งค่า SEO ให้หน้าเว็บไซต์อิสระติด Google Search remove check
กำหนด URL ของหน้าเว็บไซต์อิสระได้เองเพื่อช่วยเรื่อง SEO remove check
W3.CSS
ฟังก์ชั่นระยยเว็บไซต์สำเร็จรูป หาคู่ หาเพื่อน  
จดโดเมนเนม .com .info .org 500 บาท/ปี
พื้นที่เก็บข้อมูล 10 GB
เว็บไซต์แบบ RESPONSIVE รองรับทั้งคอมพิวเตอร์และมือถือ ผลการค้นหารูปภาพสำหรับ เครื่องหมายถูก
ภาษาของเว็บไซต์ 30 ภาษา
วางโครงสร้างเว็บไซต์สนับสนุน SEO ! ผลการค้นหารูปภาพสำหรับ เครื่องหมายถูก
ระบบเลือก TEMPLATES 30 เทรมเพลต
เแกลลอรี่ รูปภาพ ผลการค้นหารูปภาพสำหรับ เครื่องหมายถูก
วีดีโอจาก YOUTUBE ผลการค้นหารูปภาพสำหรับ เครื่องหมายถูก
ระบบจัดการแก้ไขเมนูหลัก ผลการค้นหารูปภาพสำหรับ เครื่องหมายถูก
ระบบจัดการแก้ไขเมนูย่อย ผลการค้นหารูปภาพสำหรับ เครื่องหมายถูก
ระบบโปรไฟล์แต่ละสมาชิก ผลการค้นหารูปภาพสำหรับ เครื่องหมายถูก
ระบบเพิ่มหน้าข้อมูลเว็บไซต์ ผลการค้นหารูปภาพสำหรับ เครื่องหมายถูก
ระบบ Tag ผลการค้นหารูปภาพสำหรับ เครื่องหมายถูก
ระบบเพิ่มเพลง ผลการค้นหารูปภาพสำหรับ เครื่องหมายถูก
ระบบเพิ่มเกมส์ ! ผลการค้นหารูปภาพสำหรับ เครื่องหมายถูก
ระบบเกตเวย์การชำระเงิน ผลการค้นหารูปภาพสำหรับ เครื่องหมายถูก
ระบบข่าวสาร ผลการค้นหารูปภาพสำหรับ เครื่องหมายถูก
ระบบตัดบัตรเครดิต ผลการค้นหารูปภาพสำหรับ เครื่องหมายถูก
ระบบเว็บบอร์ด ผลการค้นหารูปภาพสำหรับ เครื่องหมายถูก
ระบบตกแต่ง TEM ! ผลการค้นหารูปภาพสำหรับ เครื่องหมายถูก
ระบบปรับเปลี่ยนฟอร์มรับสมัคร ผลการค้นหารูปภาพสำหรับ เครื่องหมายถูก
ระบบห้องแซท ผลการค้นหารูปภาพสำหรับ เครื่องหมายถูก
ระบเลือกตั้งค่าแพ็คเกจ แบ่งระดีบสมาชิก ผลการค้นหารูปภาพสำหรับ เครื่องหมายถูก
ระบบส่งวิงส์ ข้อความด่วน ! ผลการค้นหารูปภาพสำหรับ เครื่องหมายถูก
ระบบติดเบนเนอร์โฆษณา ผลการค้นหารูปภาพสำหรับ เครื่องหมายถูก
ระบบวีดีโอแซท ผลการค้นหารูปภาพสำหรับ เครื่องหมายถูก
ระบบ ADMIN แบ่งระดับ ผลการค้นหารูปภาพสำหรับ เครื่องหมายถูก
ระบบ ปลั๊กอิน เสริมต่างๆ ผลการค้นหารูปภาพสำหรับ เครื่องหมายถูก
ราตา/ปี 6,900 บาท/ปี
W3.CSS
ฟังก์ชั่นระยยเว็บไซต์สำเร็จรูปเว็บไซต์ซื้อ-ขาย อสังหาริมทรัพย์ ลงประกาศซื้อ-ขาย ที่ต้องการ  
จดโดเมนเนม .com .info .org 500 บาท/ปี
พื้นที่เก็บข้อมูล 10 GB
เว็บไซต์แบบ RESPONSIVE รองรับทั้งคอมพิวเตอร์และมือถือ ผลการค้นหารูปภาพสำหรับ เครื่องหมายถูก
ภาษาของเว็บไซต์ 2 ภาษา ไทย-อังกฤษ
วางโครงสร้างเว็บไซต์สนับสนุน SEO ! ผลการค้นหารูปภาพสำหรับ เครื่องหมายถูก
ระบบตั้งแพ็คเกจสมาชิก ผลการค้นหารูปภาพสำหรับ เครื่องหมายถูก
ระบบแก้ไฃช้อมูลโฆษณา ผลการค้นหารูปภาพสำหรับ เครื่องหมายถูก
ระบบเพิ่มเบนเนอร์โฆษณา ผลการค้นหารูปภาพสำหรับ เครื่องหมายถูก
ระบบสร้างหน้า ผลการค้นหารูปภาพสำหรับ เครื่องหมายถูก
ระบบแจ้งชำระเงิน ! ผลการค้นหารูปภาพสำหรับ เครื่องหมายถูก
ระบบสั่งซื้อแพ็คเกจออนไลน์ ผลการค้นหารูปภาพสำหรับ เครื่องหมายถูก
ระบบตั้งราคาแพ็คเกจ ผลการค้นหารูปภาพสำหรับ เครื่องหมายถูก
ระบบเพิ่มหมวดหมู่ ผลการค้นหารูปภาพสำหรับ เครื่องหมายถูก
ระบบเพิ่มหมวดหมู่ย่อย ผลการค้นหารูปภาพสำหรับ เครื่องหมายถูก
ระบบรายงานการสั่งซื้อ ผลการค้นหารูปภาพสำหรับ เครื่องหมายถูก
ระบบจัดการโฆษณาส่วนสมาชิก ! ผลการค้นหารูปภาพสำหรับ เครื่องหมายถูก
ระบบแผนที่ GOOGLE MAP ผลการค้นหารูปภาพสำหรับ เครื่องหมายถูก
ระบบบุ๊คมาร์ค ผลการค้นหารูปภาพสำหรับ เครื่องหมายถูก
ระบบอีเมล์ตอบกลับถึงลูกค้า ผลการค้นหารูปภาพสำหรับ เครื่องหมายถูก
ระบบตั้งค่าเว็บไซต์ ผลการค้นหารูปภาพสำหรับ เครื่องหมายถูก
ราคา/ปี 6,900 บาท/ปี
W3.CSS
ฟังก์ชั่นระยยเว็บไซต์สำเร็จรูปเว็บไซต์ระบบชำระเงินออนไลน์ ระบบตัดบัตรเครดิต เลือกตัดบัตรเครดิตได้หลายค่าย  
จดโดเมนเนม .com .info .org 500 บาท/ปี
พื้นที่เก็บข้อมูล 10 GB
เว็บไซต์แบบ RESPONSIVE รองรับทั้งคอมพิวเตอร์และมือถือ ผลการค้นหารูปภาพสำหรับ เครื่องหมายถูก
ภาษาของเว็บไซต์ 2 ภาษา ไทย-อังกฤษ
วางโครงสร้างเว็บไซต์สนับสนุน SEO ! ผลการค้นหารูปภาพสำหรับ เครื่องหมายถูก
สินค้า ผลการค้นหารูปภาพสำหรับ เครื่องหมายถูก
แกลลอรี่ ผลการค้นหารูปภาพสำหรับ เครื่องหมายถูก
ลิงค์วีดีโอจาก YOUTUBE ผลการค้นหารูปภาพสำหรับ เครื่องหมายถูก
ระบบแยกสิทธิ์การเข้าถึงใช้งานส่วน ADMIN ! ผลการค้นหารูปภาพสำหรับ เครื่องหมายถูก
วีดีโอหน้าเว็บไซต์ ผลการค้นหารูปภาพสำหรับ เครื่องหมายถูก
ระบบจัดการสินค้าดาวน์โหลด ผลการค้นหารูปภาพสำหรับ เครื่องหมายถูก
ระบบเพิ่มหมวดหมู่ ผลการค้นหารูปภาพสำหรับ เครื่องหมายถูก
ระบบภาพสไลด์โชว์ ผลการค้นหารูปภาพสำหรับ เครื่องหมายถูก
ระบบจัดการแก้ไขข้อมูลหน้าเว็บไซต์ ! ผลการค้นหารูปภาพสำหรับ เครื่องหมายถูก
ระบบแผนที่ GOOGLE MAP ผลการค้นหารูปภาพสำหรับ เครื่องหมายถูก
ระบบ POP UP ผลการค้นหารูปภาพสำหรับ เครื่องหมายถูก
ระบบตัดบัตรเครดิต ผลการค้นหารูปภาพสำหรับ เครื่องหมายถูก
ระบบเกตวย์ฃำระเงินออนไลน์กว่า 20 สถาบันการเงิน ผลการค้นหารูปภาพสำหรับ เครื่องหมายถูก
ระบบอีเมล์ตอบกลับถึงลูกค้า ผลการค้นหารูปภาพสำหรับ เครื่องหมายถูก
ระบบตั้งค่าเว็บไซต์ ผลการค้นหารูปภาพสำหรับ เครื่องหมายถูก
ระบบรายงานการชำระเงิน ผลการค้นหารูปภาพสำหรับ เครื่องหมายถูก
ระบบตระกร้าสินค้า ผลการค้นหารูปภาพสำหรับ เครื่องหมายถูก
ระบบรายงานการสั่งซื้อ ผลการค้นหารูปภาพสำหรับ เครื่องหมายถูก
ระบบภาษี ผลการค้นหารูปภาพสำหรับ เครื่องหมายถูก
ระบบจัดส่งสินค้า ผลการค้นหารูปภาพสำหรับ เครื่องหมายถูก
ระบบบิลขาย ผลการค้นหารูปภาพสำหรับ เครื่องหมายถูก
รคา/ปี 6,900 บาท/ปี

บทความแนวโน้มการตลาดออนไลน์ในยุคปัจจุบัน

Hot!Smethaieasy ผู้ให้บริการเว็บสำเร็จรูปที่ใหญ่ที่สุดในประเทศ...

<

Hot!